Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Opoczno

Firma Xenon

Karol Nowak

ul. Piotrkowska 213b

tel. 502 948 596

Nasz zespół:

Tomasz Łucka

Realizacje w Opocznie i okolicach

Tomasz Łucka
Kicia i kocia w saunie

Mieszkanie Kilińskiego

Dom ul. Stanisława Bareji

Pietro 2 Zużycie roczne energi 12o W/m2  

Budynki z Opoczna w Liczbach – test

105

Średnie EP

14 000

m2 zbadanej powierzchni

16

Świadectw

Średnia cena świadectwa w Opocznie - 458,00 zł
Średnia cena dla miast powiatowych - 500,00 zł

Świadectwo charakterystyki energetycznej od 28 kwiewtnia 2023 roku potrzebują…

Po wizytacji w obiekcie 2 dni.